Nu verkrijgbaar: Nieuwe improvisatie-cd “Glorie aan God”

Bert heeft een nieuwe cd opgenomen. Deze keer is hij afgereisd naar Duitsland om te improviseren op het drieklaviers Seifert-orgel van de St. Gudula te Rhede.

Intrada: Prijs mijn ziel, den Hemelkoning; Inleiding, trio en koraal over Psalm 25; Fantasie: Wij moeten Gode zingen; Improvisatie: Jezus is de Goede Herder; Improvisatie: Wat de toekomst brengen moge (The Rose); Fantasie: Hij kwam bij ons heel gewoon; Koraalbewerking over Psalm 134; Improvisatie: Als je geen liefde hebt voor elkaar; Fantasie over Psalm 135; Improvisatie: Heilig, heilig, heilig; Koraalbewerking: U bid ik aan, o Macht der liefde; Improvisatie: Schoonste Heer Jezus; Koraalbewerking over Psalm 98; Finale: Een Naam is onze hope

Meer informatie over het Seifert-orgel vind u op de orgelinfo-pagina.

Gedicht: Bert…

n.a.v. een orgelconcert bij JOHANNUS Orgelbouw (16 augustus 2005)

Hij speelt de stukken van de hemel
en plukt de noten uit de lucht.
De duivel en ook zijn trawanten
zijn voor zijn orgelspel beducht.
Hij laat klavieren trillend juichen
met zijn akkoorden, groot en klein.
Hij bidt en dankt improviserend
en mag in orgelland er zijn.

Zijn vingers strelen manualen
en scheppen nieuwe levenskracht.
Hij kneedt de kwarten en de kwinten
van machtig sterk tot fluist’rend zacht.
Zijn voetenwerk is haast atletisch
en menig doelpunt wordt gescoord
wanneer door hoge orgelpijpen
één groot crescendo wordt gehoord.

Zo prijst en eert Bert onze Schepper
met handen die hun vak verstaan,
die door een heil’ge gloed gedreven
langs sidderende toetsen gaan.
Zo laat hij duizenden genieten
en geeft hij door wat God hem schenkt:
zijn wond’re muzikaliteiten
met een bezieling rijk doordrenkt!

Frits Deubel