Gedicht: Bert…

n.a.v. een orgelconcert bij JOHANNUS Orgelbouw (16 augustus 2005)

Hij speelt de stukken van de hemel
en plukt de noten uit de lucht.
De duivel en ook zijn trawanten
zijn voor zijn orgelspel beducht.
Hij laat klavieren trillend juichen
met zijn akkoorden, groot en klein.
Hij bidt en dankt improviserend
en mag in orgelland er zijn.

Zijn vingers strelen manualen
en scheppen nieuwe levenskracht.
Hij kneedt de kwarten en de kwinten
van machtig sterk tot fluist’rend zacht.
Zijn voetenwerk is haast atletisch
en menig doelpunt wordt gescoord
wanneer door hoge orgelpijpen
één groot crescendo wordt gehoord.

Zo prijst en eert Bert onze Schepper
met handen die hun vak verstaan,
die door een heil’ge gloed gedreven
langs sidderende toetsen gaan.
Zo laat hij duizenden genieten
en geeft hij door wat God hem schenkt:
zijn wond’re muzikaliteiten
met een bezieling rijk doordrenkt!

Frits Deubel