Traditioneel Boeldagconcert met de Verenigde Veluwse Koren in Harderwijk.

Traditioneel concert op de Boeldag van de Verenigde Veluwse Koren o.l.v. Leander van der Steen in de Grote Kerk van Harderwijk.